Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Κατοικίδια ζώα

Κατοικίδια ζώα - Φέρνοντας ένα κατοικίδιο ζώο

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Behøver jeg en importtilladelse?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής για το κατοικίδιο σας
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει περίοδος καραντίνας για το ζώο
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Για να δηλώσετε τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια εισόδου
el microchip
microchip
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
la vacuna antirrábica (certificado)
rabiesvaccination
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
dyrepas
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
el certificado de tratamiento contra la tenia
bændelormsbehandling
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
¿Cuál es la normativa para _________________?
Hvad er reglerne for ______________?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κανονισμούς για ζώα υπηρεσίας
perros guía
blindehund
Τύπος ζώου
perros de asistencia
støttehund
Τύπος ζώου
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιητικό για το ζώο