Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Κατοικίδια ζώα

Κατοικίδια ζώα - Φέρνοντας ένα κατοικίδιο ζώο

Behøver jeg en importtilladelse?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής για το κατοικίδιο σας
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει περίοδος καραντίνας για το ζώο
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Για να δηλώσετε τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια εισόδου
microchip
mikrochip
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
rabiesvaccination
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
dyrepas
paszport dla zwierząt domowych
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
bændelormsbehandling
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Hvad er reglerne for ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κανονισμούς για ζώα υπηρεσίας
blindehund
psy przewodniki
Τύπος ζώου
støttehund
psy towarzyszące
Τύπος ζώου
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιητικό για το ζώο