Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Κατοικίδια ζώα

Κατοικίδια ζώα - Φέρνοντας ένα κατοικίδιο ζώο

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Preciso de uma licença de importação?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής για το κατοικίδιο σας
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει περίοδος καραντίνας για το ζώο
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Για να δηλώσετε τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια εισόδου
Mikrochip
microchip
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Nachweis der Tollwutimpfung
vacina contra raiva (certificado)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Haustierpass
passaporte do animal
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Entwurmungszertifikat
tratamento contra tênias (certificado)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Preciso usar um transportador autorizado?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Wie sind die Regeln für _____________?
Quais são as regras para ______________?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κανονισμούς για ζώα υπηρεσίας
Blindenhunde
cães-guia
Τύπος ζώου
Assistenzhunde
cães auxiliares
Τύπος ζώου
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιητικό για το ζώο