Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Κατοικίδια ζώα

Κατοικίδια ζώα - Φέρνοντας ένα κατοικίδιο ζώο

Do I need an import license?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής για το κατοικίδιο σας
Is there a quarantine period for [animal]?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει περίοδος καραντίνας για το ζώο
Are there specific rules for importing non-native species?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Για να δηλώσετε τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια εισόδου
microchip
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
rabies vaccination (certificate)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
pet passport
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
tapeworm treatment (certificate)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Do I have to use an authorized carrier?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
What are the rules for ______________?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κανονισμούς για ζώα υπηρεσίας
guide dogs
Τύπος ζώου
assistance dogs
Τύπος ζώου
How do I obtain a health certificate for my pet?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιητικό για το ζώο