Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Mohu legálně pracovat v [country]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Potřebuji pracovní povolení?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Jaká je národní minimální mzda?
Qual è il salario minimo?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Já jsem ___________________ .
Sono ____________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
zaměstnaný
impiegato/a
Καθεστώς απασχόλησης
nezaměstnaný
disoccupato/a
Καθεστώς απασχόλησης
podnikatel
un imprenditore/un'imprenditrice
Καθεστώς απασχόλησης
osoba samostatně výdělečně činná
un lavoratore autonomo
Καθεστώς απασχόλησης
stážista
uno/a stagista
Καθεστώς απασχόλησης
dobrovolník
un/una volontario/a
Καθεστώς απασχόλησης
poradce
un/a consulente
Καθεστώς απασχόλησης
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Mám ______________ smlouvu.
Ho un contratto _________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
na plný úvazek
a tempo pieno
Τύπος συμβολαίου
na poloviční úvazek
part-time
Τύπος συμβολαίου
na dobu určitou
a tempo determinato
Τύπος συμβολαίου
trvalá pozice
a tempo indeterminato
Τύπος συμβολαίου
sezonní práce
stagionale
Τύπος συμβολαίου
Kde budu dostávat výplatu?
Quando viene versato lo stipendio?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Rád/a bych žádal/a o _________.
Vorrei chiedere ___________.
Για να ζητήσετε άδεια
mateřská dovolená
il congedo di maternità
Τύπος άδειας
otcovská dovolená
il congedo di paternità
Τύπος άδειας
nemocenská
il congedo per malattia
Τύπος άδειας
volný den
dei giorni liberi
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Kdo mi dá vědět ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
výše kolik dostanu zpátky
quanto mi verrà rimborsato
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
jestliže musím zaplatit více daní
se devo pagare più tasse
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης