Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Mohu legálně pracovat v [country]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Potřebuji pracovní povolení?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Jaká je národní minimální mzda?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Já jsem ___________________ .
Mi estas ________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
zaměstnaný
dungata
Καθεστώς απασχόλησης
nezaměstnaný
senlabora
Καθεστώς απασχόλησης
podnikatel
entreprenisto
Καθεστώς απασχόλησης
osoba samostatně výdělečně činná
memdungito
Καθεστώς απασχόλησης
stážista
internulo
Καθεστώς απασχόλησης
dobrovolník
volontulo
Καθεστώς απασχόλησης
poradce
konsilisto
Καθεστώς απασχόλησης
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Mám ______________ smlouvu.
Mi havas____________ kontrakton.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
na plný úvazek
plentempan
Τύπος συμβολαίου
na poloviční úvazek
parttempan
Τύπος συμβολαίου
na dobu určitou
limigitan
Τύπος συμβολαίου
trvalá pozice
permanentan
Τύπος συμβολαίου
sezonní práce
sezonan
Τύπος συμβολαίου
Kde budu dostávat výplatu?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Rád/a bych žádal/a o _________.
Mi ŝatus peti _________.
Για να ζητήσετε άδεια
mateřská dovolená
akuŝferion
Τύπος άδειας
otcovská dovolená
akuŝferion (por patro)
Τύπος άδειας
nemocenská
malsanan salajron
Τύπος άδειας
volný den
feritagojn
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Kdo mi dá vědět ______________?
Kiu diros min ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
výše kolik dostanu zpátky
kiom mia repago estas
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
jestliže musím zaplatit více daní
se mi ŝuldas pli imposton
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης