Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Am I eligible to work in [country]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Do I need a social security number before I start working?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Do I need a work permit?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
What is the national minimum wage?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
ฉันเป็น ___________________
I am ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
ผู้มีงานทำ
employed
Καθεστώς απασχόλησης
ผู้ว่างงาน
unemployed
Καθεστώς απασχόλησης
ผู้ประกอบการ
an entrepreneur
Καθεστώς απασχόλησης
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
self-employed
Καθεστώς απασχόλησης
เด็กฝึกงาน
an intern
Καθεστώς απασχόλησης
อาสาสมัคร
a volunteer
Καθεστώς απασχόλησης
ที่ปรึกษา
a consultant
Καθεστώς απασχόλησης
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
I would like to register as a freelance professional.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
What type of employment contract do you have?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
I have a ______________ contract.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
เต็มเวลา
full-time
Τύπος συμβολαίου
นอกเวลา
part-time
Τύπος συμβολαίου
มีกำหนดเวลา
fixed-term
Τύπος συμβολαίου
พนักงานประจำ
permanent
Τύπος συμβολαίου
ตามช่วงเวลา
seasonal
Τύπος συμβολαίου
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
When do I get my paycheck?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
I would like to ask for _________.
Για να ζητήσετε άδεια
การลาคลอด
maternity leave
Τύπος άδειας
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
paternity leave
Τύπος άδειας
การลาป่วย
sick leave
Τύπος άδειας
การหยุดงานเอง
days off
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
I would like to have some information on taxation.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
I would like to report my earnings.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
When is the deadline to send my tax return?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Who will let me know ______________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
how much my refund is
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
if I owe more tax
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης