Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Får jag lov att arbeta i [land]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Vad är minimilönen?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Jag är ______________.
Jestem ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
anställd
zatrudniony/a
Καθεστώς απασχόλησης
arbetslös
bezrobotny/a
Καθεστώς απασχόλησης
entreprenör
przedsiębiorcą
Καθεστώς απασχόλησης
egenföretagare
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Καθεστώς απασχόλησης
praktikant
praktykantem/praktykantką
Καθεστώς απασχόλησης
voluntärarbetare
wolontariuszem/wolontariuszką
Καθεστώς απασχόλησης
konsultant
doradcą
Καθεστώς απασχόλησης
Jag vill registrera mig som frilansare.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Jag har ett _________ kontrakt.
Mam umowę ___________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
fulltid
o pracę na pełny etat
Τύπος συμβολαίου
deltid
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Τύπος συμβολαίου
visstids
(o pracę) na czas określony
Τύπος συμβολαίου
permanent anställd
(o pracę) na czas nieokreślony
Τύπος συμβολαίου
säsongsanställd
o pracę sezonową
Τύπος συμβολαίου
När får jag lön?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Jag skulle vilja ha ____.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Για να ζητήσετε άδεια
mammaledigt
urlop macierzyński
Τύπος άδειας
pappaledigt
urlop ojcowski
Τύπος άδειας
sjuklön
chorobowe
Τύπος άδειας
semester
kilka dni urlopu
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Jag vill rapportera min inkomst.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Vem informerar mig om _______?
Kto poinformuje mnie ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
hur mycket min skatteåterbäring är
ile wynosi mój zwrot podatku
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
huruvida jag ska betala mer skatt
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης