Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Får jag lov att arbeta i [land]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Behöver jag ett arbetstillstånd?
请问我需要工作许可证吗?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Vad är minimilönen?
全国最低工资是多少?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Jag är ______________.
我是___________________ 。
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
anställd
雇佣
Καθεστώς απασχόλησης
arbetslös
待业
Καθεστώς απασχόλησης
entreprenör
企业家
Καθεστώς απασχόλησης
egenföretagare
自雇者
Καθεστώς απασχόλησης
praktikant
实习生
Καθεστώς απασχόλησης
voluntärarbetare
志愿者
Καθεστώς απασχόλησης
konsultant
顾问
Καθεστώς απασχόλησης
Jag vill registrera mig som frilansare.
我想要以自由职业者身份登记。
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
你提供哪种类型的工作合同?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Jag har ett _________ kontrakt.
我有一个______________合同。
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
fulltid
全职
Τύπος συμβολαίου
deltid
兼职
Τύπος συμβολαίου
visstids
定期合同
Τύπος συμβολαίου
permanent anställd
永久合同
Τύπος συμβολαίου
säsongsanställd
季节性合同
Τύπος συμβολαίου
När får jag lön?
我什么时候能拿到我的工资?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Jag skulle vilja ha ____.
我想要_________。
Για να ζητήσετε άδεια
mammaledigt
产假
Τύπος άδειας
pappaledigt
陪产假
Τύπος άδειας
sjuklön
病假
Τύπος άδειας
semester
请假
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
我想要了解纳税的相关信息。
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Jag vill rapportera min inkomst.
我想要申报我的收入。
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Vem informerar mig om _______?
谁会告诉我______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
hur mycket min skatteåterbäring är
我的税收返还是多少
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
huruvida jag ska betala mer skatt
我是否要交更多税
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης