Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Får jag lov att arbeta i [land]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Vad är minimilönen?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Jag är ______________.
Είμαι _________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
anställd
μισθωτός
Καθεστώς απασχόλησης
arbetslös
άνεργος
Καθεστώς απασχόλησης
entreprenör
επιχειρηματίας
Καθεστώς απασχόλησης
egenföretagare
αυτοαπασχολούμενος
Καθεστώς απασχόλησης
praktikant
ασκούμενος σε πρακτική
Καθεστώς απασχόλησης
voluntärarbetare
εθελοντής
Καθεστώς απασχόλησης
konsultant
σύμβουλος
Καθεστώς απασχόλησης
Jag vill registrera mig som frilansare.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Jag har ett _________ kontrakt.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
fulltid
πλήρους απασχόλησης
Τύπος συμβολαίου
deltid
μερικής απασχόλησης
Τύπος συμβολαίου
visstids
ορισμένης διάρκειας
Τύπος συμβολαίου
permanent anställd
μόνιμο
Τύπος συμβολαίου
säsongsanställd
εποχιακός
Τύπος συμβολαίου
När får jag lön?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Jag skulle vilja ha ____.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Για να ζητήσετε άδεια
mammaledigt
άδεια μητρότητας
Τύπος άδειας
pappaledigt
άδεια πατρότητας
Τύπος άδειας
sjuklön
επίδομα ασθενείας
Τύπος άδειας
semester
μέρες άδεια
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Jag vill rapportera min inkomst.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Vem informerar mig om _______?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
hur mycket min skatteåterbäring är
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
huruvida jag ska betala mer skatt
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης