Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Får jag lov att arbeta i [land]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Vad är minimilönen?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Jag är ______________.
Je suis ___________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
anställd
employé(e)
Καθεστώς απασχόλησης
arbetslös
au chômage
Καθεστώς απασχόλησης
entreprenör
entrepreneur
Καθεστώς απασχόλησης
egenföretagare
travailleur indépendant
Καθεστώς απασχόλησης
praktikant
stagiaire
Καθεστώς απασχόλησης
voluntärarbetare
bénévole
Καθεστώς απασχόλησης
konsultant
consultant(e)
Καθεστώς απασχόλησης
Jag vill registrera mig som frilansare.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Jag har ett _________ kontrakt.
J'ai un contrat ___________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
fulltid
à temps plein
Τύπος συμβολαίου
deltid
à temps partiel
Τύπος συμβολαίου
visstids
en C.D.D.
Τύπος συμβολαίου
permanent anställd
en C.D.I.
Τύπος συμβολαίου
säsongsanställd
saisonnier
Τύπος συμβολαίου
När får jag lön?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Jag skulle vilja ha ____.
Je voudrais _________.
Για να ζητήσετε άδεια
mammaledigt
un congé maternité
Τύπος άδειας
pappaledigt
un congé paternité
Τύπος άδειας
sjuklön
un congé maladie
Τύπος άδειας
semester
des congés
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Jag vill rapportera min inkomst.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Vem informerar mig om _______?
Qui me préviendra ________________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
hur mycket min skatteåterbäring är
du montant qui me sera remboursé
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
huruvida jag ska betala mer skatt
si je dois payer davantage d'impôts
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης