Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Я могу работать в [страна]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Мне нужно разрешение на работу?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Какова государственная минимальная зарплата?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Я___________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
имеющий работу
Καθεστώς απασχόλησης
безработный
Καθεστώς απασχόλησης
предприниматель
Καθεστώς απασχόλησης
частный предприниматель
Καθεστώς απασχόλησης
практикант
Καθεστώς απασχόλησης
волонтер
Καθεστώς απασχόλησης
советник
Καθεστώς απασχόλησης
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Каков тип вашего рабочего контракта?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
У меня______________контракт.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
полная занятость
Τύπος συμβολαίου
неполная занятость
Τύπος συμβολαίου
фиксированный
Τύπος συμβολαίου
долговременный
Τύπος συμβολαίου
сезонный
Τύπος συμβολαίου
Когда я получу зарплату?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Για να ζητήσετε άδεια
декретный отпуск
Τύπος άδειας
отпуск по причине отцовства
Τύπος άδειας
больничные выплаты
Τύπος άδειας
выходные дни
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Кто сообщит мне_______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
какова сумма моего возврата
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
Долж(ен/на) ли я платить больше
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης