Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Я могу работать в [страна]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Мне нужно разрешение на работу?
Tarvitsenko työluvan?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Какова государственная минимальная зарплата?
Mikä on maan minimipalkka?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Я___________________.
Minä olen ____________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
имеющий работу
työllistynyt
Καθεστώς απασχόλησης
безработный
työtön
Καθεστώς απασχόλησης
предприниматель
yrittäjä
Καθεστώς απασχόλησης
частный предприниматель
itsenäinen ammatinharjoittaja
Καθεστώς απασχόλησης
практикант
työharjoittelija
Καθεστώς απασχόλησης
волонтер
vapaaehtoistyöntekijä
Καθεστώς απασχόλησης
советник
konsultti
Καθεστώς απασχόλησης
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Каков тип вашего рабочего контракта?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
У меня______________контракт.
Minulla on ________ sopimus.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
полная занятость
kokopäiväinen
Τύπος συμβολαίου
неполная занятость
osa-aikaiseen ohjelmaan
Τύπος συμβολαίου
фиксированный
määräaikainen
Τύπος συμβολαίου
долговременный
vakituinen
Τύπος συμβολαίου
сезонный
kausiluonteinen
Τύπος συμβολαίου
Когда я получу зарплату?
Koska minä saan palkkani?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Haluaisin saada _______.
Για να ζητήσετε άδεια
декретный отпуск
äitiyslomaa
Τύπος άδειας
отпуск по причине отцовства
isyyslomaa
Τύπος άδειας
больничные выплаты
sairaslomaa
Τύπος άδειας
выходные дни
lomaa
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Кто сообщит мне_______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
какова сумма моего возврата
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
Долж(ен/на) ли я платить больше
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης