Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Я могу работать в [страна]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Мне нужно разрешение на работу?
Potřebuji pracovní povolení?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Какова государственная минимальная зарплата?
Jaká je národní minimální mzda?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Я___________________.
Já jsem ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
имеющий работу
zaměstnaný
Καθεστώς απασχόλησης
безработный
nezaměstnaný
Καθεστώς απασχόλησης
предприниматель
podnikatel
Καθεστώς απασχόλησης
частный предприниматель
osoba samostatně výdělečně činná
Καθεστώς απασχόλησης
практикант
stážista
Καθεστώς απασχόλησης
волонтер
dobrovolník
Καθεστώς απασχόλησης
советник
poradce
Καθεστώς απασχόλησης
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Каков тип вашего рабочего контракта?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
У меня______________контракт.
Mám ______________ smlouvu.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
полная занятость
na plný úvazek
Τύπος συμβολαίου
неполная занятость
na poloviční úvazek
Τύπος συμβολαίου
фиксированный
na dobu určitou
Τύπος συμβολαίου
долговременный
trvalá pozice
Τύπος συμβολαίου
сезонный
sezonní práce
Τύπος συμβολαίου
Когда я получу зарплату?
Kde budu dostávat výplatu?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Για να ζητήσετε άδεια
декретный отпуск
mateřská dovolená
Τύπος άδειας
отпуск по причине отцовства
otcovská dovolená
Τύπος άδειας
больничные выплаты
nemocenská
Τύπος άδειας
выходные дни
volný den
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Кто сообщит мне_______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
какова сумма моего возврата
výše kolik dostanu zpátky
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
Долж(ен/на) ли я платить больше
jestliže musím zaplatit více daní
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης