Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Я могу работать в [страна]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Мне нужно разрешение на работу?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Какова государственная минимальная зарплата?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Я___________________.
ฉันเป็น ___________________
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
имеющий работу
ผู้มีงานทำ
Καθεστώς απασχόλησης
безработный
ผู้ว่างงาน
Καθεστώς απασχόλησης
предприниматель
ผู้ประกอบการ
Καθεστώς απασχόλησης
частный предприниматель
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Καθεστώς απασχόλησης
практикант
เด็กฝึกงาน
Καθεστώς απασχόλησης
волонтер
อาสาสมัคร
Καθεστώς απασχόλησης
советник
ที่ปรึกษา
Καθεστώς απασχόλησης
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Каков тип вашего рабочего контракта?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
У меня______________контракт.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
полная занятость
เต็มเวลา
Τύπος συμβολαίου
неполная занятость
นอกเวลา
Τύπος συμβολαίου
фиксированный
มีกำหนดเวลา
Τύπος συμβολαίου
долговременный
พนักงานประจำ
Τύπος συμβολαίου
сезонный
ตามช่วงเวลา
Τύπος συμβολαίου
Когда я получу зарплату?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Я бы хотел(а) попросить о___________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Για να ζητήσετε άδεια
декретный отпуск
การลาคลอด
Τύπος άδειας
отпуск по причине отцовства
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Τύπος άδειας
больничные выплаты
การลาป่วย
Τύπος άδειας
выходные дни
การหยุดงานเอง
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Я бы хотел(а) узнать о налогах
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Кто сообщит мне_______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
какова сумма моего возврата
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
Долж(ен/на) ли я платить больше
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης