Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Я могу работать в [страна]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Мне нужно разрешение на работу?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Какова государственная минимальная зарплата?
Vad är minimilönen?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Я___________________.
Jag är ______________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
имеющий работу
anställd
Καθεστώς απασχόλησης
безработный
arbetslös
Καθεστώς απασχόλησης
предприниматель
entreprenör
Καθεστώς απασχόλησης
частный предприниматель
egenföretagare
Καθεστώς απασχόλησης
практикант
praktikant
Καθεστώς απασχόλησης
волонтер
voluntärarbetare
Καθεστώς απασχόλησης
советник
konsultant
Καθεστώς απασχόλησης
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Каков тип вашего рабочего контракта?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
У меня______________контракт.
Jag har ett _________ kontrakt.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
полная занятость
fulltid
Τύπος συμβολαίου
неполная занятость
deltid
Τύπος συμβολαίου
фиксированный
visstids
Τύπος συμβολαίου
долговременный
permanent anställd
Τύπος συμβολαίου
сезонный
säsongsanställd
Τύπος συμβολαίου
Когда я получу зарплату?
När får jag lön?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Jag skulle vilja ha ____.
Για να ζητήσετε άδεια
декретный отпуск
mammaledigt
Τύπος άδειας
отпуск по причине отцовства
pappaledigt
Τύπος άδειας
больничные выплаты
sjuklön
Τύπος άδειας
выходные дни
semester
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Jag vill rapportera min inkomst.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Кто сообщит мне_______________?
Vem informerar mig om _______?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
какова сумма моего возврата
hur mycket min skatteåterbäring är
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
Долж(ен/на) ли я платить больше
huruvida jag ska betala mer skatt
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης