Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Я могу работать в [страна]?
Pot lucra în [țara]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Мне нужно разрешение на работу?
Am nevoie de permis de muncă?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Какова государственная минимальная зарплата?
Care este salariul minim pe economie?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Я___________________.
Sunt ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
имеющий работу
angajat
Καθεστώς απασχόλησης
безработный
neangajat
Καθεστώς απασχόλησης
предприниматель
antreprenor
Καθεστώς απασχόλησης
частный предприниматель
independent
Καθεστώς απασχόλησης
практикант
practicant
Καθεστώς απασχόλησης
волонтер
voluntar
Καθεστώς απασχόλησης
советник
consultant
Καθεστώς απασχόλησης
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Каков тип вашего рабочего контракта?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
У меня______________контракт.
Am contract de ______________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
полная занятость
normă întreagă
Τύπος συμβολαίου
неполная занятость
jumătate de normă
Τύπος συμβολαίου
фиксированный
pe perioadă determinată
Τύπος συμβολαίου
долговременный
pe perioadă nedeterminată
Τύπος συμβολαίου
сезонный
temporar
Τύπος συμβολαίου
Когда я получу зарплату?
Când primesc salariul?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Για να ζητήσετε άδεια
декретный отпуск
concediu maternal
Τύπος άδειας
отпуск по причине отцовства
concediul paternal
Τύπος άδειας
больничные выплаты
concediu medical
Τύπος άδειας
выходные дни
zile libere
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Aș dori câteva informații despre taxe.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Aș dori să-mi declar venitul.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Кто сообщит мне_______________?
Cine mă va informa de ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
какова сумма моего возврата
cât este rambursarea
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
Долж(ен/на) ли я платить больше
dacă datorez mai mult
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης