Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Я могу работать в [страна]?
Posso trabalhar em [país]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Мне нужно разрешение на работу?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Какова государственная минимальная зарплата?
Qual é o salário mínimo nacional?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Я___________________.
Sou ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
имеющий работу
empregado(a)
Καθεστώς απασχόλησης
безработный
desempregado(a)
Καθεστώς απασχόλησης
предприниматель
empreendedor(a)
Καθεστώς απασχόλησης
частный предприниматель
autônomo(a)
Καθεστώς απασχόλησης
практикант
estagiário(a)
Καθεστώς απασχόλησης
волонтер
voluntário(a)
Καθεστώς απασχόλησης
советник
consultor(a)
Καθεστώς απασχόλησης
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Каков тип вашего рабочего контракта?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
У меня______________контракт.
Eu tenho um contrato de ______________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
полная занятость
tempo integral
Τύπος συμβολαίου
неполная занятость
meio período
Τύπος συμβολαίου
фиксированный
a termo
Τύπος συμβολαίου
долговременный
permanente
Τύπος συμβολαίου
сезонный
sazonal
Τύπος συμβολαίου
Когда я получу зарплату?
Quando recebo meu pagamento?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Gostaria de pedir _________.
Για να ζητήσετε άδεια
декретный отпуск
licença maternidade
Τύπος άδειας
отпуск по причине отцовства
licença paternidade
Τύπος άδειας
больничные выплаты
auxílio-doença
Τύπος άδειας
выходные дни
dias de folga
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Кто сообщит мне_______________?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
какова сумма моего возврата
qual é o valor da restituição
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
Долж(ен/на) ли я платить больше
se há contribuições pendentes
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης