Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Я могу работать в [страна]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Мне нужно разрешение на работу?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Какова государственная минимальная зарплата?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Я___________________.
Jestem ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
имеющий работу
zatrudniony/a
Καθεστώς απασχόλησης
безработный
bezrobotny/a
Καθεστώς απασχόλησης
предприниматель
przedsiębiorcą
Καθεστώς απασχόλησης
частный предприниматель
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Καθεστώς απασχόλησης
практикант
praktykantem/praktykantką
Καθεστώς απασχόλησης
волонтер
wolontariuszem/wolontariuszką
Καθεστώς απασχόλησης
советник
doradcą
Καθεστώς απασχόλησης
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Каков тип вашего рабочего контракта?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
У меня______________контракт.
Mam umowę ___________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
полная занятость
o pracę na pełny etat
Τύπος συμβολαίου
неполная занятость
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Τύπος συμβολαίου
фиксированный
(o pracę) na czas określony
Τύπος συμβολαίου
долговременный
(o pracę) na czas nieokreślony
Τύπος συμβολαίου
сезонный
o pracę sezonową
Τύπος συμβολαίου
Когда я получу зарплату?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Για να ζητήσετε άδεια
декретный отпуск
urlop macierzyński
Τύπος άδειας
отпуск по причине отцовства
urlop ojcowski
Τύπος άδειας
больничные выплаты
chorobowe
Τύπος άδειας
выходные дни
kilka dni urlopu
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Кто сообщит мне_______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
какова сумма моего возврата
ile wynosi mój zwrot podatku
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
Долж(ен/на) ли я платить больше
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης