Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Я могу работать в [страна]?
Van jogosultságom [országban] dolgozni?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt munkát vállalok?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Мне нужно разрешение на работу?
Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Какова государственная минимальная зарплата?
Mi a minimálbér?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Я___________________.
___________________vagyok.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
имеющий работу
alkalmazott
Καθεστώς απασχόλησης
безработный
munkanélküli
Καθεστώς απασχόλησης
предприниматель
vállalkozó
Καθεστώς απασχόλησης
частный предприниматель
egyéni vállalkozó
Καθεστώς απασχόλησης
практикант
gyakornok
Καθεστώς απασχόλησης
волонтер
önkéntes
Καθεστώς απασχόλησης
советник
szaktanácsadó
Καθεστώς απασχόλησης
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Каков тип вашего рабочего контракта?
Milyen típusú a munkaszerződés?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
У меня______________контракт.
______________ szerződésem van.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
полная занятость
teljes munkaidős
Τύπος συμβολαίου
неполная занятость
részmunkaidős
Τύπος συμβολαίου
фиксированный
határozott idejű
Τύπος συμβολαίου
долговременный
állandó
Τύπος συμβολαίου
сезонный
szezonális
Τύπος συμβολαίου
Когда я получу зарплату?
Mikor kapok fizetést?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Szeretnék_________igényelni.
Για να ζητήσετε άδεια
декретный отпуск
szülési szabadság
Τύπος άδειας
отпуск по причине отцовства
apasági szabadság
Τύπος άδειας
больничные выплаты
betegszabadság
Τύπος άδειας
выходные дни
szabadnap
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Szeretnék többet megtudni az adózásról.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Szeretném bejelenteni a keresetem.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom elkészítésével.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az adóbevallásom?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Кто сообщит мне_______________?
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
какова сумма моего возврата
mennyi a visszatérítés?
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
Долж(ен/на) ли я платить больше
mennyit kell még fizetnem?
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης