Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Я могу работать в [страна]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Мне нужно разрешение на работу?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Какова государственная минимальная зарплата?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Я___________________.
Mi estas ________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
имеющий работу
dungata
Καθεστώς απασχόλησης
безработный
senlabora
Καθεστώς απασχόλησης
предприниматель
entreprenisto
Καθεστώς απασχόλησης
частный предприниматель
memdungito
Καθεστώς απασχόλησης
практикант
internulo
Καθεστώς απασχόλησης
волонтер
volontulo
Καθεστώς απασχόλησης
советник
konsilisto
Καθεστώς απασχόλησης
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Каков тип вашего рабочего контракта?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
У меня______________контракт.
Mi havas____________ kontrakton.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
полная занятость
plentempan
Τύπος συμβολαίου
неполная занятость
parttempan
Τύπος συμβολαίου
фиксированный
limigitan
Τύπος συμβολαίου
долговременный
permanentan
Τύπος συμβολαίου
сезонный
sezonan
Τύπος συμβολαίου
Когда я получу зарплату?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Mi ŝatus peti _________.
Για να ζητήσετε άδεια
декретный отпуск
akuŝferion
Τύπος άδειας
отпуск по причине отцовства
akuŝferion (por patro)
Τύπος άδειας
больничные выплаты
malsanan salajron
Τύπος άδειας
выходные дни
feritagojn
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Кто сообщит мне_______________?
Kiu diros min ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
какова сумма моего возврата
kiom mia repago estas
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
Долж(ен/на) ли я платить больше
se mi ŝuldas pli imposton
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης