Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Я могу работать в [страна]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Мне нужно разрешение на работу?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Какова государственная минимальная зарплата?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Я___________________.
Είμαι _________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
имеющий работу
μισθωτός
Καθεστώς απασχόλησης
безработный
άνεργος
Καθεστώς απασχόλησης
предприниматель
επιχειρηματίας
Καθεστώς απασχόλησης
частный предприниматель
αυτοαπασχολούμενος
Καθεστώς απασχόλησης
практикант
ασκούμενος σε πρακτική
Καθεστώς απασχόλησης
волонтер
εθελοντής
Καθεστώς απασχόλησης
советник
σύμβουλος
Καθεστώς απασχόλησης
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Каков тип вашего рабочего контракта?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
У меня______________контракт.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
полная занятость
πλήρους απασχόλησης
Τύπος συμβολαίου
неполная занятость
μερικής απασχόλησης
Τύπος συμβολαίου
фиксированный
ορισμένης διάρκειας
Τύπος συμβολαίου
долговременный
μόνιμο
Τύπος συμβολαίου
сезонный
εποχιακός
Τύπος συμβολαίου
Когда я получу зарплату?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Για να ζητήσετε άδεια
декретный отпуск
άδεια μητρότητας
Τύπος άδειας
отпуск по причине отцовства
άδεια πατρότητας
Τύπος άδειας
больничные выплаты
επίδομα ασθενείας
Τύπος άδειας
выходные дни
μέρες άδεια
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Кто сообщит мне_______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
какова сумма моего возврата
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
Долж(ен/на) ли я платить больше
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης