Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Я могу работать в [страна]?
Kann ich in [Land] arbeiten?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Мне нужно разрешение на работу?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Какова государственная минимальная зарплата?
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Я___________________.
Ich bin _________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
имеющий работу
im Beruf
Καθεστώς απασχόλησης
безработный
arbeitslos
Καθεστώς απασχόλησης
предприниматель
Unternehmer
Καθεστώς απασχόλησης
частный предприниматель
freischaffend
Καθεστώς απασχόλησης
практикант
Praktikant
Καθεστώς απασχόλησης
волонтер
Ehrenamtlicher
Καθεστώς απασχόλησης
советник
Berater
Καθεστώς απασχόλησης
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Каков тип вашего рабочего контракта?
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
У меня______________контракт.
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
полная занятость
Vollzeit-
Τύπος συμβολαίου
неполная занятость
Teilzeit-
Τύπος συμβολαίου
фиксированный
befristeten
Τύπος συμβολαίου
долговременный
unbefristeten
Τύπος συμβολαίου
сезонный
saisonal befristeten
Τύπος συμβολαίου
Когда я получу зарплату?
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Ich würde gern____________ beantragen.
Για να ζητήσετε άδεια
декретный отпуск
Mutterschaftszeit
Τύπος άδειας
отпуск по причине отцовства
Vaterschaftsurlaub
Τύπος άδειας
больничные выплаты
Krankenzeit
Τύπος άδειας
выходные дни
Urlaubstage
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Кто сообщит мне_______________?
Wer informiert mich über____________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
какова сумма моего возврата
die Höhe der Rückzahlung
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
Долж(ен/на) ли я платить больше
eventuell fällige Nachzahlungen
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης