Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Я могу работать в [страна]?
Am I eligible to work in [country]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Do I need a social security number before I start working?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Мне нужно разрешение на работу?
Do I need a work permit?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Какова государственная минимальная зарплата?
What is the national minimum wage?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Я___________________.
I am ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
имеющий работу
employed
Καθεστώς απασχόλησης
безработный
unemployed
Καθεστώς απασχόλησης
предприниматель
an entrepreneur
Καθεστώς απασχόλησης
частный предприниматель
self-employed
Καθεστώς απασχόλησης
практикант
an intern
Καθεστώς απασχόλησης
волонтер
a volunteer
Καθεστώς απασχόλησης
советник
a consultant
Καθεστώς απασχόλησης
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
I would like to register as a freelance professional.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Каков тип вашего рабочего контракта?
What type of employment contract do you have?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
У меня______________контракт.
I have a ______________ contract.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
полная занятость
full-time
Τύπος συμβολαίου
неполная занятость
part-time
Τύπος συμβολαίου
фиксированный
fixed-term
Τύπος συμβολαίου
долговременный
permanent
Τύπος συμβολαίου
сезонный
seasonal
Τύπος συμβολαίου
Когда я получу зарплату?
When do I get my paycheck?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Я бы хотел(а) попросить о___________.
I would like to ask for _________.
Για να ζητήσετε άδεια
декретный отпуск
maternity leave
Τύπος άδειας
отпуск по причине отцовства
paternity leave
Τύπος άδειας
больничные выплаты
sick leave
Τύπος άδειας
выходные дни
days off
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Я бы хотел(а) узнать о налогах
I would like to have some information on taxation.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
I would like to report my earnings.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
When is the deadline to send my tax return?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Кто сообщит мне_______________?
Who will let me know ______________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
какова сумма моего возврата
how much my refund is
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
Долж(ен/на) ли я платить больше
if I owe more tax
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης