Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Pot lucra în [țara]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Am nevoie de permis de muncă?
Potřebuji pracovní povolení?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Care este salariul minim pe economie?
Jaká je národní minimální mzda?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Sunt ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
angajat
zaměstnaný
Καθεστώς απασχόλησης
neangajat
nezaměstnaný
Καθεστώς απασχόλησης
antreprenor
podnikatel
Καθεστώς απασχόλησης
independent
osoba samostatně výdělečně činná
Καθεστώς απασχόλησης
practicant
stážista
Καθεστώς απασχόλησης
voluntar
dobrovolník
Καθεστώς απασχόλησης
consultant
poradce
Καθεστώς απασχόλησης
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Ce fel de contract de muncă aveți?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Am contract de ______________.
Mám ______________ smlouvu.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
normă întreagă
na plný úvazek
Τύπος συμβολαίου
jumătate de normă
na poloviční úvazek
Τύπος συμβολαίου
pe perioadă determinată
na dobu určitou
Τύπος συμβολαίου
pe perioadă nedeterminată
trvalá pozice
Τύπος συμβολαίου
temporar
sezonní práce
Τύπος συμβολαίου
Când primesc salariul?
Kde budu dostávat výplatu?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Για να ζητήσετε άδεια
concediu maternal
mateřská dovolená
Τύπος άδειας
concediul paternal
otcovská dovolená
Τύπος άδειας
concediu medical
nemocenská
Τύπος άδειας
zile libere
volný den
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Aș dori câteva informații despre taxe.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Aș dori să-mi declar venitul.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Cine mă va informa de ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
cât este rambursarea
výše kolik dostanu zpátky
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
dacă datorez mai mult
jestliže musím zaplatit více daní
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης