Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Pot lucra în [țara]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Am nevoie de permis de muncă?
请问我需要工作许可证吗?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Care este salariul minim pe economie?
全国最低工资是多少?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Sunt ___________________ .
我是___________________ 。
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
angajat
雇佣
Καθεστώς απασχόλησης
neangajat
待业
Καθεστώς απασχόλησης
antreprenor
企业家
Καθεστώς απασχόλησης
independent
自雇者
Καθεστώς απασχόλησης
practicant
实习生
Καθεστώς απασχόλησης
voluntar
志愿者
Καθεστώς απασχόλησης
consultant
顾问
Καθεστώς απασχόλησης
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
我想要以自由职业者身份登记。
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Ce fel de contract de muncă aveți?
你提供哪种类型的工作合同?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Am contract de ______________.
我有一个______________合同。
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
normă întreagă
全职
Τύπος συμβολαίου
jumătate de normă
兼职
Τύπος συμβολαίου
pe perioadă determinată
定期合同
Τύπος συμβολαίου
pe perioadă nedeterminată
永久合同
Τύπος συμβολαίου
temporar
季节性合同
Τύπος συμβολαίου
Când primesc salariul?
我什么时候能拿到我的工资?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Mi-ar plăcea să întreb _________.
我想要_________。
Για να ζητήσετε άδεια
concediu maternal
产假
Τύπος άδειας
concediul paternal
陪产假
Τύπος άδειας
concediu medical
病假
Τύπος άδειας
zile libere
请假
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Aș dori câteva informații despre taxe.
我想要了解纳税的相关信息。
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Aș dori să-mi declar venitul.
我想要申报我的收入。
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Cine mă va informa de ______________?
谁会告诉我______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
cât este rambursarea
我的税收返还是多少
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
dacă datorez mai mult
我是否要交更多税
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης