Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Posso trabalhar em [país]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Preciso de uma autorização de trabalho?
Potřebuji pracovní povolení?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Qual é o salário mínimo nacional?
Jaká je národní minimální mzda?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Sou ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
empregado(a)
zaměstnaný
Καθεστώς απασχόλησης
desempregado(a)
nezaměstnaný
Καθεστώς απασχόλησης
empreendedor(a)
podnikatel
Καθεστώς απασχόλησης
autônomo(a)
osoba samostatně výdělečně činná
Καθεστώς απασχόλησης
estagiário(a)
stážista
Καθεστώς απασχόλησης
voluntário(a)
dobrovolník
Καθεστώς απασχόλησης
consultor(a)
poradce
Καθεστώς απασχόλησης
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Eu tenho um contrato de ______________.
Mám ______________ smlouvu.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
tempo integral
na plný úvazek
Τύπος συμβολαίου
meio período
na poloviční úvazek
Τύπος συμβολαίου
a termo
na dobu určitou
Τύπος συμβολαίου
permanente
trvalá pozice
Τύπος συμβολαίου
sazonal
sezonní práce
Τύπος συμβολαίου
Quando recebo meu pagamento?
Kde budu dostávat výplatu?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Gostaria de pedir _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Για να ζητήσετε άδεια
licença maternidade
mateřská dovolená
Τύπος άδειας
licença paternidade
otcovská dovolená
Τύπος άδειας
auxílio-doença
nemocenská
Τύπος άδειας
dias de folga
volný den
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Gostaria de relatar meus ganhos.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
qual é o valor da restituição
výše kolik dostanu zpátky
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
se há contribuições pendentes
jestliže musím zaplatit více daní
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης