Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Posso trabalhar em [país]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Preciso de uma autorização de trabalho?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Qual é o salário mínimo nacional?
Vad är minimilönen?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Sou ___________________ .
Jag är ______________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
empregado(a)
anställd
Καθεστώς απασχόλησης
desempregado(a)
arbetslös
Καθεστώς απασχόλησης
empreendedor(a)
entreprenör
Καθεστώς απασχόλησης
autônomo(a)
egenföretagare
Καθεστώς απασχόλησης
estagiário(a)
praktikant
Καθεστώς απασχόλησης
voluntário(a)
voluntärarbetare
Καθεστώς απασχόλησης
consultor(a)
konsultant
Καθεστώς απασχόλησης
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Eu tenho um contrato de ______________.
Jag har ett _________ kontrakt.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
tempo integral
fulltid
Τύπος συμβολαίου
meio período
deltid
Τύπος συμβολαίου
a termo
visstids
Τύπος συμβολαίου
permanente
permanent anställd
Τύπος συμβολαίου
sazonal
säsongsanställd
Τύπος συμβολαίου
Quando recebo meu pagamento?
När får jag lön?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Gostaria de pedir _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Για να ζητήσετε άδεια
licença maternidade
mammaledigt
Τύπος άδειας
licença paternidade
pappaledigt
Τύπος άδειας
auxílio-doença
sjuklön
Τύπος άδειας
dias de folga
semester
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Gostaria de relatar meus ganhos.
Jag vill rapportera min inkomst.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Vem informerar mig om _______?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
qual é o valor da restituição
hur mycket min skatteåterbäring är
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
se há contribuições pendentes
huruvida jag ska betala mer skatt
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης