Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Posso trabalhar em [país]?
Я могу работать в [страна]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Preciso de uma autorização de trabalho?
Мне нужно разрешение на работу?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Qual é o salário mínimo nacional?
Какова государственная минимальная зарплата?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Sou ___________________ .
Я___________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
empregado(a)
имеющий работу
Καθεστώς απασχόλησης
desempregado(a)
безработный
Καθεστώς απασχόλησης
empreendedor(a)
предприниматель
Καθεστώς απασχόλησης
autônomo(a)
частный предприниматель
Καθεστώς απασχόλησης
estagiário(a)
практикант
Καθεστώς απασχόλησης
voluntário(a)
волонтер
Καθεστώς απασχόλησης
consultor(a)
советник
Καθεστώς απασχόλησης
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Eu tenho um contrato de ______________.
У меня______________контракт.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
tempo integral
полная занятость
Τύπος συμβολαίου
meio período
неполная занятость
Τύπος συμβολαίου
a termo
фиксированный
Τύπος συμβολαίου
permanente
долговременный
Τύπος συμβολαίου
sazonal
сезонный
Τύπος συμβολαίου
Quando recebo meu pagamento?
Когда я получу зарплату?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Gostaria de pedir _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Για να ζητήσετε άδεια
licença maternidade
декретный отпуск
Τύπος άδειας
licença paternidade
отпуск по причине отцовства
Τύπος άδειας
auxílio-doença
больничные выплаты
Τύπος άδειας
dias de folga
выходные дни
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Gostaria de relatar meus ganhos.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
qual é o valor da restituição
какова сумма моего возврата
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
se há contribuições pendentes
Долж(ен/на) ли я платить больше
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης