Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Posso trabalhar em [país]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Preciso de uma autorização de trabalho?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Qual é o salário mínimo nacional?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Sou ___________________ .
Jestem ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
empregado(a)
zatrudniony/a
Καθεστώς απασχόλησης
desempregado(a)
bezrobotny/a
Καθεστώς απασχόλησης
empreendedor(a)
przedsiębiorcą
Καθεστώς απασχόλησης
autônomo(a)
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Καθεστώς απασχόλησης
estagiário(a)
praktykantem/praktykantką
Καθεστώς απασχόλησης
voluntário(a)
wolontariuszem/wolontariuszką
Καθεστώς απασχόλησης
consultor(a)
doradcą
Καθεστώς απασχόλησης
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Eu tenho um contrato de ______________.
Mam umowę ___________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
tempo integral
o pracę na pełny etat
Τύπος συμβολαίου
meio período
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Τύπος συμβολαίου
a termo
(o pracę) na czas określony
Τύπος συμβολαίου
permanente
(o pracę) na czas nieokreślony
Τύπος συμβολαίου
sazonal
o pracę sezonową
Τύπος συμβολαίου
Quando recebo meu pagamento?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Gostaria de pedir _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Για να ζητήσετε άδεια
licença maternidade
urlop macierzyński
Τύπος άδειας
licença paternidade
urlop ojcowski
Τύπος άδειας
auxílio-doença
chorobowe
Τύπος άδειας
dias de folga
kilka dni urlopu
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Gostaria de relatar meus ganhos.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
qual é o valor da restituição
ile wynosi mój zwrot podatku
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
se há contribuições pendentes
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης