Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Posso trabalhar em [país]?
Kan ik in [land] werken?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Preciso de uma autorização de trabalho?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Qual é o salário mínimo nacional?
Wat is het nationale minimumloon?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Sou ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
empregado(a)
werkende
Καθεστώς απασχόλησης
desempregado(a)
werkloos
Καθεστώς απασχόλησης
empreendedor(a)
een ondernemer
Καθεστώς απασχόλησης
autônomo(a)
een zelfstandige
Καθεστώς απασχόλησης
estagiário(a)
een stagair
Καθεστώς απασχόλησης
voluntário(a)
een vrijwilliger
Καθεστώς απασχόλησης
consultor(a)
een consultant
Καθεστώς απασχόλησης
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Eu tenho um contrato de ______________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
tempo integral
voltijdse
Τύπος συμβολαίου
meio período
deeltijdse
Τύπος συμβολαίου
a termo
tijdelijke
Τύπος συμβολαίου
permanente
permanente
Τύπος συμβολαίου
sazonal
seizoensgebonden
Τύπος συμβολαίου
Quando recebo meu pagamento?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Gostaria de pedir _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Για να ζητήσετε άδεια
licença maternidade
moederschapsverlof
Τύπος άδειας
licença paternidade
vaderschapsverlof
Τύπος άδειας
auxílio-doença
ziekteverlof
Τύπος άδειας
dias de folga
vrije dagen
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Gostaria de relatar meus ganhos.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Wie informeert mij over ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
qual é o valor da restituição
hoeveel mijn belastingteruggave is
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
se há contribuições pendentes
of ik meer belastingen schuldig ben
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης