Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Posso trabalhar em [país]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Preciso de uma autorização de trabalho?
请问我需要工作许可证吗?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Qual é o salário mínimo nacional?
全国最低工资是多少?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Sou ___________________ .
我是___________________ 。
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
empregado(a)
雇佣
Καθεστώς απασχόλησης
desempregado(a)
待业
Καθεστώς απασχόλησης
empreendedor(a)
企业家
Καθεστώς απασχόλησης
autônomo(a)
自雇者
Καθεστώς απασχόλησης
estagiário(a)
实习生
Καθεστώς απασχόλησης
voluntário(a)
志愿者
Καθεστώς απασχόλησης
consultor(a)
顾问
Καθεστώς απασχόλησης
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
我想要以自由职业者身份登记。
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
你提供哪种类型的工作合同?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Eu tenho um contrato de ______________.
我有一个______________合同。
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
tempo integral
全职
Τύπος συμβολαίου
meio período
兼职
Τύπος συμβολαίου
a termo
定期合同
Τύπος συμβολαίου
permanente
永久合同
Τύπος συμβολαίου
sazonal
季节性合同
Τύπος συμβολαίου
Quando recebo meu pagamento?
我什么时候能拿到我的工资?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Gostaria de pedir _________.
我想要_________。
Για να ζητήσετε άδεια
licença maternidade
产假
Τύπος άδειας
licença paternidade
陪产假
Τύπος άδειας
auxílio-doença
病假
Τύπος άδειας
dias de folga
请假
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
我想要了解纳税的相关信息。
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Gostaria de relatar meus ganhos.
我想要申报我的收入。
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
谁会告诉我______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
qual é o valor da restituição
我的税收返还是多少
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
se há contribuições pendentes
我是否要交更多税
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης