Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Posso trabalhar em [país]?
Må jeg arbejde i [land]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Preciso de uma autorização de trabalho?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Qual é o salário mínimo nacional?
Hvad er landets mindsteløn?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Sou ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
empregado(a)
ansat
Καθεστώς απασχόλησης
desempregado(a)
arbejdsløs
Καθεστώς απασχόλησης
empreendedor(a)
iværksætter
Καθεστώς απασχόλησης
autônomo(a)
selvstændig
Καθεστώς απασχόλησης
estagiário(a)
praktikant
Καθεστώς απασχόλησης
voluntário(a)
frivillig
Καθεστώς απασχόλησης
consultor(a)
konsulent
Καθεστώς απασχόλησης
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Eu tenho um contrato de ______________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
tempo integral
fuldtids-
Τύπος συμβολαίου
meio período
deltids-
Τύπος συμβολαίου
a termo
tidsbegrænset
Τύπος συμβολαίου
permanente
tidsubegrænset
Τύπος συμβολαίου
sazonal
sæsonbegrænset
Τύπος συμβολαίου
Quando recebo meu pagamento?
Hvornår får jeg løn?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Gostaria de pedir _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Για να ζητήσετε άδεια
licença maternidade
barsel
Τύπος άδειας
licença paternidade
fædreorlov
Τύπος άδειας
auxílio-doença
sygeorlov
Τύπος άδειας
dias de folga
feriedage
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Gostaria de relatar meus ganhos.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
qual é o valor da restituição
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
se há contribuições pendentes
at jeg skylder mere i skat
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης