Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Posso trabalhar em [país]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Preciso de uma autorização de trabalho?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Qual é o salário mínimo nacional?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Sou ___________________ .
Je suis ___________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
empregado(a)
employé(e)
Καθεστώς απασχόλησης
desempregado(a)
au chômage
Καθεστώς απασχόλησης
empreendedor(a)
entrepreneur
Καθεστώς απασχόλησης
autônomo(a)
travailleur indépendant
Καθεστώς απασχόλησης
estagiário(a)
stagiaire
Καθεστώς απασχόλησης
voluntário(a)
bénévole
Καθεστώς απασχόλησης
consultor(a)
consultant(e)
Καθεστώς απασχόλησης
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Eu tenho um contrato de ______________.
J'ai un contrat ___________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
tempo integral
à temps plein
Τύπος συμβολαίου
meio período
à temps partiel
Τύπος συμβολαίου
a termo
en C.D.D.
Τύπος συμβολαίου
permanente
en C.D.I.
Τύπος συμβολαίου
sazonal
saisonnier
Τύπος συμβολαίου
Quando recebo meu pagamento?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Gostaria de pedir _________.
Je voudrais _________.
Για να ζητήσετε άδεια
licença maternidade
un congé maternité
Τύπος άδειας
licença paternidade
un congé paternité
Τύπος άδειας
auxílio-doença
un congé maladie
Τύπος άδειας
dias de folga
des congés
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Gostaria de relatar meus ganhos.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
qual é o valor da restituição
du montant qui me sera remboursé
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
se há contribuições pendentes
si je dois payer davantage d'impôts
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης