Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Kan ik in [land] werken?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Heb ik een werkvergunning nodig?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Wat is het nationale minimumloon?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Ik ben ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
werkende
Καθεστώς απασχόλησης
werkloos
Καθεστώς απασχόλησης
een ondernemer
Καθεστώς απασχόλησης
een zelfstandige
Καθεστώς απασχόλησης
een stagair
Καθεστώς απασχόλησης
een vrijwilliger
Καθεστώς απασχόλησης
een consultant
Καθεστώς απασχόλησης
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
voltijdse
Τύπος συμβολαίου
deeltijdse
Τύπος συμβολαίου
tijdelijke
Τύπος συμβολαίου
permanente
Τύπος συμβολαίου
seizoensgebonden
Τύπος συμβολαίου
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Ik zou graag _________ aanvragen.
Για να ζητήσετε άδεια
moederschapsverlof
Τύπος άδειας
vaderschapsverlof
Τύπος άδειας
ziekteverlof
Τύπος άδειας
vrije dagen
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Wie informeert mij over ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
hoeveel mijn belastingteruggave is
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
of ik meer belastingen schuldig ben
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης