Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Kan ik in [land] werken?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Heb ik een werkvergunning nodig?
Tarvitsenko työluvan?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Wat is het nationale minimumloon?
Mikä on maan minimipalkka?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Ik ben ___________________ .
Minä olen ____________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
werkende
työllistynyt
Καθεστώς απασχόλησης
werkloos
työtön
Καθεστώς απασχόλησης
een ondernemer
yrittäjä
Καθεστώς απασχόλησης
een zelfstandige
itsenäinen ammatinharjoittaja
Καθεστώς απασχόλησης
een stagair
työharjoittelija
Καθεστώς απασχόλησης
een vrijwilliger
vapaaehtoistyöntekijä
Καθεστώς απασχόλησης
een consultant
konsultti
Καθεστώς απασχόλησης
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Minulla on ________ sopimus.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
voltijdse
kokopäiväinen
Τύπος συμβολαίου
deeltijdse
osa-aikaiseen ohjelmaan
Τύπος συμβολαίου
tijdelijke
määräaikainen
Τύπος συμβολαίου
permanente
vakituinen
Τύπος συμβολαίου
seizoensgebonden
kausiluonteinen
Τύπος συμβολαίου
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Koska minä saan palkkani?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Ik zou graag _________ aanvragen.
Haluaisin saada _______.
Για να ζητήσετε άδεια
moederschapsverlof
äitiyslomaa
Τύπος άδειας
vaderschapsverlof
isyyslomaa
Τύπος άδειας
ziekteverlof
sairaslomaa
Τύπος άδειας
vrije dagen
lomaa
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Wie informeert mij over ______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
hoeveel mijn belastingteruggave is
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
of ik meer belastingen schuldig ben
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης