Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Kan ik in [land] werken?
Posso trabalhar em [país]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Heb ik een werkvergunning nodig?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Wat is het nationale minimumloon?
Qual é o salário mínimo nacional?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Ik ben ___________________ .
Sou ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
werkende
empregado(a)
Καθεστώς απασχόλησης
werkloos
desempregado(a)
Καθεστώς απασχόλησης
een ondernemer
empreendedor(a)
Καθεστώς απασχόλησης
een zelfstandige
autônomo(a)
Καθεστώς απασχόλησης
een stagair
estagiário(a)
Καθεστώς απασχόλησης
een vrijwilliger
voluntário(a)
Καθεστώς απασχόλησης
een consultant
consultor(a)
Καθεστώς απασχόλησης
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Eu tenho um contrato de ______________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
voltijdse
tempo integral
Τύπος συμβολαίου
deeltijdse
meio período
Τύπος συμβολαίου
tijdelijke
a termo
Τύπος συμβολαίου
permanente
permanente
Τύπος συμβολαίου
seizoensgebonden
sazonal
Τύπος συμβολαίου
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Quando recebo meu pagamento?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Ik zou graag _________ aanvragen.
Gostaria de pedir _________.
Για να ζητήσετε άδεια
moederschapsverlof
licença maternidade
Τύπος άδειας
vaderschapsverlof
licença paternidade
Τύπος άδειας
ziekteverlof
auxílio-doença
Τύπος άδειας
vrije dagen
dias de folga
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Wie informeert mij over ______________?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
hoeveel mijn belastingteruggave is
qual é o valor da restituição
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
of ik meer belastingen schuldig ben
se há contribuições pendentes
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης