Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Kan ik in [land] werken?
Må jeg arbejde i [land]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Heb ik een werkvergunning nodig?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Wat is het nationale minimumloon?
Hvad er landets mindsteløn?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Ik ben ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
werkende
ansat
Καθεστώς απασχόλησης
werkloos
arbejdsløs
Καθεστώς απασχόλησης
een ondernemer
iværksætter
Καθεστώς απασχόλησης
een zelfstandige
selvstændig
Καθεστώς απασχόλησης
een stagair
praktikant
Καθεστώς απασχόλησης
een vrijwilliger
frivillig
Καθεστώς απασχόλησης
een consultant
konsulent
Καθεστώς απασχόλησης
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
voltijdse
fuldtids-
Τύπος συμβολαίου
deeltijdse
deltids-
Τύπος συμβολαίου
tijdelijke
tidsbegrænset
Τύπος συμβολαίου
permanente
tidsubegrænset
Τύπος συμβολαίου
seizoensgebonden
sæsonbegrænset
Τύπος συμβολαίου
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Hvornår får jeg løn?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Ik zou graag _________ aanvragen.
Jeg vil gerne bede om _________.
Για να ζητήσετε άδεια
moederschapsverlof
barsel
Τύπος άδειας
vaderschapsverlof
fædreorlov
Τύπος άδειας
ziekteverlof
sygeorlov
Τύπος άδειας
vrije dagen
feriedage
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Wie informeert mij over ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
hoeveel mijn belastingteruggave is
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
of ik meer belastingen schuldig ben
at jeg skylder mere i skat
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης