Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

请问我可以在【国家】工作吗?
[ülke] için çalışma iznim var mı?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
请问我需要工作许可证吗?
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
全国最低工资是多少?
Asgari ücret ne kadar?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
我是___________________ 。
Ben ___________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
雇佣
çalışıyorum
Καθεστώς απασχόλησης
待业
işsizim
Καθεστώς απασχόλησης
企业家
girişimciyim
Καθεστώς απασχόλησης
自雇者
serbest meslek sahibiyim
Καθεστώς απασχόλησης
实习生
stajyerim
Καθεστώς απασχόλησης
志愿者
gönüllüyüm
Καθεστώς απασχόλησης
顾问
danışmanım
Καθεστώς απασχόλησης
我想要以自由职业者身份登记。
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

你提供哪种类型的工作合同?
Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
我有一个______________合同。
Sözleşmem ______________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
全职
tam zamanlı
Τύπος συμβολαίου
兼职
yarı zamanlı
Τύπος συμβολαίου
定期合同
süreli sözleşme
Τύπος συμβολαίου
永久合同
kalıcı
Τύπος συμβολαίου
季节性合同
mevsimlik
Τύπος συμβολαίου
我什么时候能拿到我的工资?
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
我想要_________。
_________ için başvurmak istiyorum.
Για να ζητήσετε άδεια
产假
annelik izni
Τύπος άδειας
陪产假
babalık izni
Τύπος άδειας
病假
hastalık izni
Τύπος άδειας
请假
günlük izin
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

我想要了解纳税的相关信息。
Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
我想要申报我的收入。
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
谁会告诉我______________?
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
我的税收返还是多少
geri ödeme miktarı
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
我是否要交更多税
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης