Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

请问我可以在【国家】工作吗?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
请问我需要工作许可证吗?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
全国最低工资是多少?
Vad är minimilönen?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
我是___________________ 。
Jag är ______________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
雇佣
anställd
Καθεστώς απασχόλησης
待业
arbetslös
Καθεστώς απασχόλησης
企业家
entreprenör
Καθεστώς απασχόλησης
自雇者
egenföretagare
Καθεστώς απασχόλησης
实习生
praktikant
Καθεστώς απασχόλησης
志愿者
voluntärarbetare
Καθεστώς απασχόλησης
顾问
konsultant
Καθεστώς απασχόλησης
我想要以自由职业者身份登记。
Jag vill registrera mig som frilansare.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

你提供哪种类型的工作合同?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
我有一个______________合同。
Jag har ett _________ kontrakt.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
全职
fulltid
Τύπος συμβολαίου
兼职
deltid
Τύπος συμβολαίου
定期合同
visstids
Τύπος συμβολαίου
永久合同
permanent anställd
Τύπος συμβολαίου
季节性合同
säsongsanställd
Τύπος συμβολαίου
我什么时候能拿到我的工资?
När får jag lön?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
我想要_________。
Jag skulle vilja ha ____.
Για να ζητήσετε άδεια
产假
mammaledigt
Τύπος άδειας
陪产假
pappaledigt
Τύπος άδειας
病假
sjuklön
Τύπος άδειας
请假
semester
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

我想要了解纳税的相关信息。
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
我想要申报我的收入。
Jag vill rapportera min inkomst.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
谁会告诉我______________?
Vem informerar mig om _______?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
我的税收返还是多少
hur mycket min skatteåterbäring är
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
我是否要交更多税
huruvida jag ska betala mer skatt
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης