Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

请问我可以在【国家】工作吗?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
请问我需要工作许可证吗?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
全国最低工资是多少?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
我是___________________ 。
Jestem ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
雇佣
zatrudniony/a
Καθεστώς απασχόλησης
待业
bezrobotny/a
Καθεστώς απασχόλησης
企业家
przedsiębiorcą
Καθεστώς απασχόλησης
自雇者
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Καθεστώς απασχόλησης
实习生
praktykantem/praktykantką
Καθεστώς απασχόλησης
志愿者
wolontariuszem/wolontariuszką
Καθεστώς απασχόλησης
顾问
doradcą
Καθεστώς απασχόλησης
我想要以自由职业者身份登记。
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

你提供哪种类型的工作合同?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
我有一个______________合同。
Mam umowę ___________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
全职
o pracę na pełny etat
Τύπος συμβολαίου
兼职
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Τύπος συμβολαίου
定期合同
(o pracę) na czas określony
Τύπος συμβολαίου
永久合同
(o pracę) na czas nieokreślony
Τύπος συμβολαίου
季节性合同
o pracę sezonową
Τύπος συμβολαίου
我什么时候能拿到我的工资?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
我想要_________。
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Για να ζητήσετε άδεια
产假
urlop macierzyński
Τύπος άδειας
陪产假
urlop ojcowski
Τύπος άδειας
病假
chorobowe
Τύπος άδειας
请假
kilka dni urlopu
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

我想要了解纳税的相关信息。
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
我想要申报我的收入。
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
谁会告诉我______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
我的税收返还是多少
ile wynosi mój zwrot podatku
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
我是否要交更多税
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης