Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

请问我可以在【国家】工作吗?
Må jeg arbejde i [land]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
请问我需要工作许可证吗?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
全国最低工资是多少?
Hvad er landets mindsteløn?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
我是___________________ 。
Jeg er ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
雇佣
ansat
Καθεστώς απασχόλησης
待业
arbejdsløs
Καθεστώς απασχόλησης
企业家
iværksætter
Καθεστώς απασχόλησης
自雇者
selvstændig
Καθεστώς απασχόλησης
实习生
praktikant
Καθεστώς απασχόλησης
志愿者
frivillig
Καθεστώς απασχόλησης
顾问
konsulent
Καθεστώς απασχόλησης
我想要以自由职业者身份登记。
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

你提供哪种类型的工作合同?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
我有一个______________合同。
Jeg har en ______________ kontrakt.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
全职
fuldtids-
Τύπος συμβολαίου
兼职
deltids-
Τύπος συμβολαίου
定期合同
tidsbegrænset
Τύπος συμβολαίου
永久合同
tidsubegrænset
Τύπος συμβολαίου
季节性合同
sæsonbegrænset
Τύπος συμβολαίου
我什么时候能拿到我的工资?
Hvornår får jeg løn?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
我想要_________。
Jeg vil gerne bede om _________.
Για να ζητήσετε άδεια
产假
barsel
Τύπος άδειας
陪产假
fædreorlov
Τύπος άδειας
病假
sygeorlov
Τύπος άδειας
请假
feriedage
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

我想要了解纳税的相关信息。
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
我想要申报我的收入。
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
谁会告诉我______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
我的税收返还是多少
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
我是否要交更多税
at jeg skylder mere i skat
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης