Βιετναμέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Qual è il salario minimo?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Sono ____________.
Tôi __________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
impiegato/a
có việc làm
Καθεστώς απασχόλησης
disoccupato/a
Không có việc làm
Καθεστώς απασχόλησης
un imprenditore/un'imprenditrice
doanh nhân
Καθεστώς απασχόλησης
un lavoratore autonomo
tự làm chủ
Καθεστώς απασχόλησης
uno/a stagista
thực tập sinh
Καθεστώς απασχόλησης
un/una volontario/a
tình nguyện viên
Καθεστώς απασχόλησης
un/a consulente
tư vấn viên
Καθεστώς απασχόλησης
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Ho un contratto _________.
Tôi có hợp đồng _________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
a tempo pieno
toàn thời gian
Τύπος συμβολαίου
part-time
bán thời gian
Τύπος συμβολαίου
a tempo determinato
hạn định
Τύπος συμβολαίου
a tempo indeterminato
lâu dài
Τύπος συμβολαίου
stagionale
thời vụ
Τύπος συμβολαίου
Quando viene versato lo stipendio?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Vorrei chiedere ___________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Για να ζητήσετε άδεια
il congedo di maternità
nghỉ sinh đẻ
Τύπος άδειας
il congedo di paternità
nghỉ làm cha
Τύπος άδειας
il congedo per malattia
nghỉ ốm
Τύπος άδειας
dei giorni liberi
ngày nghỉ
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Chi mi farà sapere ____________ ?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
quanto mi verrà rimborsato
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
se devo pagare più tasse
tôi có nợ tiền thuế hay không
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης