Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

¿Puedo trabajar en (país)?
Am I eligible to work in [country]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Do I need a social security number before I start working?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
¿Necesito permiso de trabajo?
Do I need a work permit?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
What is the national minimum wage?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Soy ____________________.
I am ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
asalariado
employed
Καθεστώς απασχόλησης
desempleado
unemployed
Καθεστώς απασχόλησης
empresario
an entrepreneur
Καθεστώς απασχόλησης
autónomo
self-employed
Καθεστώς απασχόλησης
trabajador en prácticas
an intern
Καθεστώς απασχόλησης
voluntario
a volunteer
Καθεστώς απασχόλησης
asesor
a consultant
Καθεστώς απασχόλησης
Me gustaría darme de alta como autónomo.
I would like to register as a freelance professional.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
What type of employment contract do you have?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Tengo un contrato ______________.
I have a ______________ contract.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
a tiempo completo
full-time
Τύπος συμβολαίου
a tiempo parcial
part-time
Τύπος συμβολαίου
de duración determinada
fixed-term
Τύπος συμβολαίου
indefinido
permanent
Τύπος συμβολαίου
de temporada
seasonal
Τύπος συμβολαίου
¿Cuándo se cobra?
When do I get my paycheck?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Me gustaría solicitar _____________.
I would like to ask for _________.
Για να ζητήσετε άδεια
la baja por maternidad
maternity leave
Τύπος άδειας
la baja por paternidad
paternity leave
Τύπος άδειας
la baja por enfermedad
sick leave
Τύπος άδειας
días libres
days off
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Me gustaría informarme sobre los impuestos
I would like to have some information on taxation.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Me gustaría declarar mis ingresos.
I would like to report my earnings.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
When is the deadline to send my tax return?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
¿Cómo me informarán de _______________?
Who will let me know ______________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
¿Cuánto me sale a devolver?
how much my refund is
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
¿Cuánto me sale a pagar?
if I owe more tax
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης