Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Får jag lov att arbeta i [land]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Vad är minimilönen?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Είμαι _________________.
Jag är ______________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
μισθωτός
anställd
Καθεστώς απασχόλησης
άνεργος
arbetslös
Καθεστώς απασχόλησης
επιχειρηματίας
entreprenör
Καθεστώς απασχόλησης
αυτοαπασχολούμενος
egenföretagare
Καθεστώς απασχόλησης
ασκούμενος σε πρακτική
praktikant
Καθεστώς απασχόλησης
εθελοντής
voluntärarbetare
Καθεστώς απασχόλησης
σύμβουλος
konsultant
Καθεστώς απασχόλησης
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Jag har ett _________ kontrakt.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
πλήρους απασχόλησης
fulltid
Τύπος συμβολαίου
μερικής απασχόλησης
deltid
Τύπος συμβολαίου
ορισμένης διάρκειας
visstids
Τύπος συμβολαίου
μόνιμο
permanent anställd
Τύπος συμβολαίου
εποχιακός
säsongsanställd
Τύπος συμβολαίου
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
När får jag lön?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Για να ζητήσετε άδεια
άδεια μητρότητας
mammaledigt
Τύπος άδειας
άδεια πατρότητας
pappaledigt
Τύπος άδειας
επίδομα ασθενείας
sjuklön
Τύπος άδειας
μέρες άδεια
semester
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Jag vill rapportera min inkomst.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Vem informerar mig om _______?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hur mycket min skatteåterbäring är
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
huruvida jag ska betala mer skatt
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης