Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Pot lucra în [țara]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Am nevoie de permis de muncă?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Care este salariul minim pe economie?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Είμαι _________________.
Sunt ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
μισθωτός
angajat
Καθεστώς απασχόλησης
άνεργος
neangajat
Καθεστώς απασχόλησης
επιχειρηματίας
antreprenor
Καθεστώς απασχόλησης
αυτοαπασχολούμενος
independent
Καθεστώς απασχόλησης
ασκούμενος σε πρακτική
practicant
Καθεστώς απασχόλησης
εθελοντής
voluntar
Καθεστώς απασχόλησης
σύμβουλος
consultant
Καθεστώς απασχόλησης
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Ce fel de contract de muncă aveți?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Am contract de ______________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
πλήρους απασχόλησης
normă întreagă
Τύπος συμβολαίου
μερικής απασχόλησης
jumătate de normă
Τύπος συμβολαίου
ορισμένης διάρκειας
pe perioadă determinată
Τύπος συμβολαίου
μόνιμο
pe perioadă nedeterminată
Τύπος συμβολαίου
εποχιακός
temporar
Τύπος συμβολαίου
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Când primesc salariul?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Για να ζητήσετε άδεια
άδεια μητρότητας
concediu maternal
Τύπος άδειας
άδεια πατρότητας
concediul paternal
Τύπος άδειας
επίδομα ασθενείας
concediu medical
Τύπος άδειας
μέρες άδεια
zile libere
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Aș dori câteva informații despre taxe.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Aș dori să-mi declar venitul.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Cine mă va informa de ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
cât este rambursarea
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
dacă datorez mai mult
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης