Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Είμαι _________________.
Jestem ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
μισθωτός
zatrudniony/a
Καθεστώς απασχόλησης
άνεργος
bezrobotny/a
Καθεστώς απασχόλησης
επιχειρηματίας
przedsiębiorcą
Καθεστώς απασχόλησης
αυτοαπασχολούμενος
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Καθεστώς απασχόλησης
ασκούμενος σε πρακτική
praktykantem/praktykantką
Καθεστώς απασχόλησης
εθελοντής
wolontariuszem/wolontariuszką
Καθεστώς απασχόλησης
σύμβουλος
doradcą
Καθεστώς απασχόλησης
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Mam umowę ___________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
πλήρους απασχόλησης
o pracę na pełny etat
Τύπος συμβολαίου
μερικής απασχόλησης
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Τύπος συμβολαίου
ορισμένης διάρκειας
(o pracę) na czas określony
Τύπος συμβολαίου
μόνιμο
(o pracę) na czas nieokreślony
Τύπος συμβολαίου
εποχιακός
o pracę sezonową
Τύπος συμβολαίου
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Για να ζητήσετε άδεια
άδεια μητρότητας
urlop macierzyński
Τύπος άδειας
άδεια πατρότητας
urlop ojcowski
Τύπος άδειας
επίδομα ασθενείας
chorobowe
Τύπος άδειας
μέρες άδεια
kilka dni urlopu
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Kto poinformuje mnie ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
ile wynosi mój zwrot podatku
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης