Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Kan ik in [land] werken?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Heb ik een werkvergunning nodig?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Wat is het nationale minimumloon?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Είμαι _________________.
Ik ben ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
μισθωτός
werkende
Καθεστώς απασχόλησης
άνεργος
werkloos
Καθεστώς απασχόλησης
επιχειρηματίας
een ondernemer
Καθεστώς απασχόλησης
αυτοαπασχολούμενος
een zelfstandige
Καθεστώς απασχόλησης
ασκούμενος σε πρακτική
een stagair
Καθεστώς απασχόλησης
εθελοντής
een vrijwilliger
Καθεστώς απασχόλησης
σύμβουλος
een consultant
Καθεστώς απασχόλησης
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
πλήρους απασχόλησης
voltijdse
Τύπος συμβολαίου
μερικής απασχόλησης
deeltijdse
Τύπος συμβολαίου
ορισμένης διάρκειας
tijdelijke
Τύπος συμβολαίου
μόνιμο
permanente
Τύπος συμβολαίου
εποχιακός
seizoensgebonden
Τύπος συμβολαίου
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Για να ζητήσετε άδεια
άδεια μητρότητας
moederschapsverlof
Τύπος άδειας
άδεια πατρότητας
vaderschapsverlof
Τύπος άδειας
επίδομα ασθενείας
ziekteverlof
Τύπος άδειας
μέρες άδεια
vrije dagen
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Wie informeert mij over ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hoeveel mijn belastingteruggave is
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
of ik meer belastingen schuldig ben
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης