Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
¿Puedo trabajar en (país)?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
¿Necesito permiso de trabajo?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Είμαι _________________.
Soy ____________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
μισθωτός
asalariado
Καθεστώς απασχόλησης
άνεργος
desempleado
Καθεστώς απασχόλησης
επιχειρηματίας
empresario
Καθεστώς απασχόλησης
αυτοαπασχολούμενος
autónomo
Καθεστώς απασχόλησης
ασκούμενος σε πρακτική
trabajador en prácticas
Καθεστώς απασχόλησης
εθελοντής
voluntario
Καθεστώς απασχόλησης
σύμβουλος
asesor
Καθεστώς απασχόλησης
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Tengo un contrato ______________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
πλήρους απασχόλησης
a tiempo completo
Τύπος συμβολαίου
μερικής απασχόλησης
a tiempo parcial
Τύπος συμβολαίου
ορισμένης διάρκειας
de duración determinada
Τύπος συμβολαίου
μόνιμο
indefinido
Τύπος συμβολαίου
εποχιακός
de temporada
Τύπος συμβολαίου
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
¿Cuándo se cobra?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Για να ζητήσετε άδεια
άδεια μητρότητας
la baja por maternidad
Τύπος άδειας
άδεια πατρότητας
la baja por paternidad
Τύπος άδειας
επίδομα ασθενείας
la baja por enfermedad
Τύπος άδειας
μέρες άδεια
días libres
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
¿Cómo me informarán de _______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
¿Cuánto me sale a devolver?
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
¿Cuánto me sale a pagar?
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης