Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Είμαι _________________.
Mi estas ________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
μισθωτός
dungata
Καθεστώς απασχόλησης
άνεργος
senlabora
Καθεστώς απασχόλησης
επιχειρηματίας
entreprenisto
Καθεστώς απασχόλησης
αυτοαπασχολούμενος
memdungito
Καθεστώς απασχόλησης
ασκούμενος σε πρακτική
internulo
Καθεστώς απασχόλησης
εθελοντής
volontulo
Καθεστώς απασχόλησης
σύμβουλος
konsilisto
Καθεστώς απασχόλησης
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Mi havas____________ kontrakton.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
πλήρους απασχόλησης
plentempan
Τύπος συμβολαίου
μερικής απασχόλησης
parttempan
Τύπος συμβολαίου
ορισμένης διάρκειας
limigitan
Τύπος συμβολαίου
μόνιμο
permanentan
Τύπος συμβολαίου
εποχιακός
sezonan
Τύπος συμβολαίου
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Kiam mi ricevas mian salajron?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Mi ŝatus peti _________.
Για να ζητήσετε άδεια
άδεια μητρότητας
akuŝferion
Τύπος άδειας
άδεια πατρότητας
akuŝferion (por patro)
Τύπος άδειας
επίδομα ασθενείας
malsanan salajron
Τύπος άδειας
μέρες άδεια
feritagojn
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Kiu diros min ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
kiom mia repago estas
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
se mi ŝuldas pli imposton
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης